Close

Privacy policy

 
Dit is de website van Deluci
Ons postadres is
Kerrebroek 52
9850 Nevele
België

 

Ons ondernemingsnummer of BTW nummer is BE 0445.317.793
Ons bedrijf is gevestigd op dit adres:
Kerrebroek 52
9850 Nevele
België

 

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid
Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Bij een bezoek aan onze site bewaren we:
– uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
– uw e-mailadres als u deelneemt aan discussieforums
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt gebruikt
– om de inhoud van onze website te verbeteren
– om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden
– Veiligheid
 
Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.
 
Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid?
Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren:
via e-mail: info@deluci.be 
– via telefoon: +32 (0)9 380 43 43
– per post: Kerrebroek 52, 9850 Nevele
 
Als u ons uw postadres via het web meedeelt kan u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u mailings ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners
 
Als u geen mailings van deze bedrijven/organisaties (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
 
Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kan u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners
Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
 
Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kan u via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer meegedeeld heeft. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u tekstberichten (SMS/MMS/ed) voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners
Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
 
Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kan u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere bedrijven/organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven. Deze bedrijven/organisaties kunnen deel uitmaken van de volgende sectoren: – commerciële partners
Indien u niet meer wenst dat uw GSM-nummer nog doorgegeven wordt aan andere bedrijven/organisaties voor het ontvangen van dergelijke tekstberichten, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres.
NB: In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties.
 
Als u van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be, gratis telefoonnummer: 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)
 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons “privacy-beleid”. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 
Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met: – ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 

Politique de confidentialité

 
Ceci est le site web de Deluci
Notre adresse postale est
Kerrebroek 52
9850 Nevele
Belgique
 
Notre numéro d’entreprise ou de TVA est BE 0445.317.793
Notre entreprise est située:
Kerrebroek 52
9850 Nevele
Belgique
 
Vos données personnelles, notre responsabilité
Sur ce site web, nous collectons vos données personnelles. Ces données sont gérées par notre entreprise. Nous conservons les informations suivantes lors de votre visite sur note site:- votre ‘domain name’ (adresse IP) lorsque vous visitez notre page web
– votre adresse e-mail lorsque vous envoyez des messages/questions sur ce site
– votre adresse e-mail lorsque vous communiquez avec nous par e-mail
– votre adresse e-mail lorsque vous participez aux forums de discussion
– l’ensemble des informations concernant les pages d’autres sites par l’intermédiaire desquelles vous avez accédé à notre site
– l’ensemble de l’information concernant les pages que vous avez consultées sur notre site
– toute information que vous nous avez donnée volontairement (par exemple dans le cadre d’enquêtes d’informations et/ou des inscriptions sur site)
Ces informations sont utilisées pour
– améliorer le contenu de notre site web
– vous contacter ultérieurement à des fins de marketing direct
– Sécurité
 
Nous utilisons toujours les technologies de cryptage qui sont reconnues comme les standards industriels au sein du secteur IT quand nous transférons ou recevons vos données sur notre site Nous avons déjà mis en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger et éviter la perte, l’usage abusif ou l’altération des informations reçues sur notre site Quand nous recevons ou transférons certains types d’informations sensibles comme par exemple des informations financières, nous utilisons un serveur sécurisé.
 
Comment nous contacter concernant notre police vie privée?
Vous souhaitez réagir à l’une des pratiques décrites ci-dessous, vous pouvez nous contacter:
– par e-mail: info@deluci.be
– par téléphone: +32 (0)9 380 43 43
– par courrier: Kerrebroek 52, 9850 Nevele, Belgique
 
Si vous nous communiquez votre adresse postale via le web vous pourriez recevoir des mailings périodiques de notre part, avec des informations sur des produits et services ou des événements à venir.
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels mailings, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir des mailings d’autres sociétés/organisations avec lesquelles nous sommes liés contractuellement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus recevoir d’appels téléphoniques de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.
 
Si vous nous communiquez votre numéro de téléphone via le web vous pourriez recevoir un appel téléphonique de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou événements à venir. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels appels téléphoniques, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir un appel téléphonique d’autres sociétés/organisations avec lesquelles nous sommes liés contractuellement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: – partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus recevoir d’appels téléphoniques de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.
 
Si vous nous communiquez votre numéro GSM via le web vous pouvez recevoir un message (SMS/MMS/ed) de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou événements à venir (dans un but de marketing direct), à la condition que vous y ayez expressément consenti ou que vous soyez déjà client chez nous et que vous nous ayez communiqué votre numéro de GSM. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels messages (SMS/MMS/ed), contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir des messages (SMS/MMS/ed) dans un but de marketing direct, d’autres sociétés/organisations à condition que vous y ayez consenti explicitement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: – partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus que nous transmettions votre numéro de GSM afin que vous ne receviez plus de tels messages (SMS/MMS/ed) de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.
 
Si vous nous communiquez votre adresse e-mail via le web vous pouvez recevoir des e-mails de notre société afin de vous communiquer des informations sur nos produits, services ou événements à venir (dans un but de marketing direct), à la condition que vous y ayez expressément consenti ou que vous soyez déjà client chez nous et que vous nous ayez communiqué votre adresse e-mail. Si vous ne souhaitez plus recevoir de tels e-mails, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. vous pourriez recevoir des e-mails dans un but de marketing direct, d’autres sociétés/organisations à condition que vous y ayez consenti explicitement. Ces sociétés/organisations peuvent faire partie des secteurs suivants: – partenaires commerciaux Si vous ne souhaitez plus que nous transmettions votre adresse e-mail afin que vous ne receviez plus de tels e-mails de ces sociétés/organisations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. NB: Dans ce dernier cas, n’oubliez pas de nous communiquer votre nom exact ainsi que votre adresse (correctement orthographiée). Nous nous engageons à retirer vos coordonnées de la liste que nous partageons avec d’autres sociétés/organisations.
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de mailings ou des appels téléphoniques de la part d’aucune société, vous pouvez contacter le service Robinson de l’Association Belge du Marketing Direct (www.robinsonlist.be, numéro de téléphone gratuit: 0800-91 887, par courrier: ABMD, Liste Robinson, Buro & Design Center, Esplanade du Heysel B46, 1020 Bruxelles)
 
Notre société pourrait utiliser les informations des consommateurs pour de nouvelles utilisations qui ne sont pas encore prévues dans notre police “vie privée”. Dans ce cas, nous vous contacterons avant d’utiliser vos données pour ces nouvelles utilisations, afin de vous faire savoir les changements de notre règlement de protection des données à caractère personnel et vous donner la possibilité de refuser de participer à ces nouveaux usages.
 
Sur requête, nous procurons aux visiteurs de notre site un accès à toutes les informations les concernant. Si vous souhaitez accéder à ces informations, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus.
 
Sur requête, nous offrons aux visiteurs la possibilité de corriger toutes les informations inexactes les concernant. Si vous souhaitez corriger des informations vous concernant, contactez-nous à l’adresse mentionnée ci-dessus. • Si vous estimez que notre site ne respecte pas notre police vie privée telle qu’elle est décrite, veuillez prendre contact avec: – notre société elle-même à l’adresse mentionnée ci-dessus
Google Analytics
Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fourni par Google Inc. (“Google”).
Google Analytics utilise des «cookies» (des fichiers texte qui sont sauvegardés sur votre ordinateur) qui permettent d’analyser l’utilisation du site Web. Les informations générées par les cookies sur votre utilisation de ce site Web (y compris votre adresse IP) sont transmises et sauvegardées sur un serveur de Google aux États-Unis. Google utilisera ces informations pour analyser votre utilisation du site Web, pour compiler des rapports sur l’activité du site Web à destination de ses exploitants, et pour fournir d’autres services relatifs à l’utilisation du site Web et d’Internet.
Le cas échéant, Google transmettra ces informations à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces tiers traitent ces données pour le compte de Google. En aucun cas, Google ne recoupera votre adresse IP avec toute autre donnée en sa possession. Vous pouvez refuser l’activation des cookies de Google Analytics en paramétrant les options de votre navigateur. Nous attirons votre attention sur le fait que, dans ce cas, vous ne pourrez pas accéder à l’ensemble des fonctions de ce site Web.
En utilisant notre site, vous acceptez le traitement des données vous concernant par Google, selon la manière et les objectifs ci-dessus.
FR
NL FR